Utemiljö

Vi skapar tillsammans en arbetsplan utifrån era behov där vi skräddarsyr en helhetslösning för er fastighet.

Trädgårdsskötsel

Vår miljö kräver hela tiden ett professionellt öga för underhåll så naturens växtligheter kan hålla sig vackra och skapa ett trivsamt intryck året om. Vi följer årstidernas förändringar och kan hjälpa er med all skötsel från vårens förberedelser inför sommaren till vinterns hårda klimat med snöröjning och halkbekämpning.

Beskärning

Vi utför det mesta typer utav beskärningar när det gäller växter och träd. Den vanligaste typen framkommer som häckbeskärning. Vi gör även underhållsbeskärning, säkerhetsbeskärning på de flesta sorters träd samt fruktträdsbeskärning.

Anläggning

Vi gör på uppdrag från olika kunder allt ifrån att anlägga och finplanera ny gräsmatta, perennrabatter, plattytor och gångstråk. En trädgård är en investering som ska leva under lång tid. Därför är det noga att tänka rätt från första början. Vi utför analyser, skisser och anläggning utifrån kundens behov och därefter skötsel för att effektivisera tillväxten.

Kontakta oss

Ni är välkomna att kontakta oss för frågor eller för bokning av tjänster!