RUT och ROT-avdrag

Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete med högst 50 000 kr per person och år. Material och resekostnader ger inte rätt till skattereduktion. Alla i hushållet som är över 18 år och har en skattepliktig inkomst kan utnyttja skattereduktionen. Skattereduktionen är gemensam för allt husarbete, dvs. både hushållsarbete (RUT) och ROT-arbeten (reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad av bostad).

Avdraget sker direkt på fakturan, kunden betalar endast halva arbetskostnaden till oss. Vi ansöker om att få den andra halvan utbetald till oss från Skatteverket. Det underlättar för kunden! Kunden ansvarar för betalning av hela fakturabeloppet. I de fall Enskede Hem & Trädgård AB inte erhåller utbetalning från Skatteverket, om det inte finns tillräckligt med utrymme kvar hos kunden, får kunden betala in resterande belopp.

Mer information finns på Skatteverkets hemsida.