Enskede Hem & Trädgård ger 100 % Nöjd Kund Garanti

Om du inte är nöjd med någon del vi har städat, ring inom 24 timmar och vi kommer tillbaka och rengör det utan kostnad.
För våra kunders trygghet har vi en företagsförsäkring som täcker kostnaderna vid en eventuell olycka/otur under utförande av arbete. Även vår personal är försäkrad med branschens bästa paket genom Fora. Där ingår allt från olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring och tjänstepension.

Att ni ger oss nyckeln till ert hem ser vi som ett stort förtroende. Varje kunds nyckel får en nyckelbricka från Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) märkt med ett unikt ID-nummer som endast Polisen kan identifiera via SSF för att returnera nycklarna till vårt företag.

Vi vill att våra kunder ska vara nöjda med det arbete vi utför och vi välkomnar synpunkter som hjälper oss att öka kundernas belåtenhet. I vårt arbete hos alla våra kunder är trygghet och sekretess viktigt!

Enskede Hem & Trädgård ger 100 % Nöjd Kund Garanti

Om du inte är nöjd med någon del vi har städat, ring inom 24 timmar och vi kommer tillbaka och rengör det utan kostnad.
För våra kunders trygghet har vi en företagsförsäkring som täcker kostnaderna vid en eventuell olycka/otur under utförande av arbete. Även vår personal är försäkrad med branschens bästa paket genom Fora. Där ingår allt från olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring och tjänstepension.

Att ni ger oss nyckeln till ert hem ser vi som ett stort förtroende. Varje kunds nyckel får en nyckelbricka från Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) märkt med ett unikt ID-nummer som endast Polisen kan identifiera via SSF för att returnera nycklarna till vårt företag.

Enskede Hem & Trädgård ger 100 % Nöjd Kund Garanti

Om du inte är nöjd med någon del vi har städat, ring inom 24 timmar och vi kommer tillbaka och rengör det utan kostnad.
För våra kunders trygghet har vi en företagsförsäkring som täcker kostnaderna vid en eventuell olycka/otur under utförande av arbete. Även vår personal är försäkrad med branschens bästa paket genom Fora. Där ingår allt från olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring och tjänstepension.

Att ni ger oss nyckeln till ert hem ser vi som ett stort förtroende. Varje kunds nyckel får en nyckelbricka från Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) märkt med ett unikt ID-nummer som endast Polisen kan identifiera via SSF för att returnera nycklarna till vårt företag.

Vi vill att våra kunder ska vara nöjda med det arbete vi utför och vi välkomnar synpunkter som hjälper oss att öka kundernas belåtenhet. I vårt arbete hos alla våra kunder är trygghet och sekretess viktigt!

Vi vill att våra kunder ska vara nöjda med det arbete vi utför och vi välkomnar synpunkter som hjälper oss att öka kundernas belåtenhet. I vårt arbete hos alla våra kunder är trygghet och sekretess viktigt!