Snöskottning

Snöskottning av tak i StockholmSnöskottning av tak

Det är svårt att förutse hur snörik en vinter ska bli. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar bör ändå varje år räkna med en viss kostnad för snöskottning av tak.
Fastighetsägare och bostadsrätts-föreningar är enligt lag skyldiga att se till att is och snö inte rasar ned från tak och skadar personer eller egendom. Varje år, i god tid före
vinterns snöröjning, ska fastighetsägaren
kontrollera taksäkerhetsanordningarna.

Säkerhetssele vid takskottningSäkerhet är viktigt

Vi tar säkerheten på största allvar. Det är viktigt för oss att en rad säkerhetsåtgärder uppfylls när vi utför snöskottning av yttertak:

  • Att undersöka säkerhetsanordningar på taket innan personalen påbörjar arbetet.
  • Att försäkra oss om att personalen har utbildning inom personligt fallskydd (AFS 2001:3).
  • Att tillhandahålla personlig fallskyddsutrustning (kategoriklass III, EU-godkänd) samt kontrollera att utrustningen används.
  • Att en behörig besiktningsman minst en gång per år besiktar all utrustning (SS-EN 365:2004).

Varför ska ni skriva avtal med oss?

Med avropsavtal prioriteras ni när det väl kommer snö och alla vill ha hjälp samtidigt. Vi kommer så fort som möjligt, inom 24 timmar, för snöskottnings- och istappsborttagning. Dessutom får ni ett lägre timpris. Vi utformar våra avtal enligt de riktlinjer som Fastighetsägarna i Stockholm AB rekommenderar.

Priser

Timpris med avtal

Garantisumma: Detta är ett engångsbelopp avsedd för beredskap, ansvar mot tredje man, avspärrningsmaterial mm. Beloppet är beroende på omfattning av arbetet och bestäms enligt överenskommelse. Med avropsavtalet garanteras ni att vi kommer inom 24 timmar efter påkallning. Ni når oss dygnet runt på jourtelefon 0707-76 04 77.

Takskottning och istappsborttagning (vardagar 06-18): 350kr timme/person
Övrig tid: 480kr timme/person

Timpris utan avtal

Takskottning och istappsborttagning (vardagar 06-18): 480kr timme/person
Övrig tid: 600kr timme/anställd

Inga extra avgifter för framkörning, parkering eller trängselskatt tillkommer. Moms tillkommer.

Ring oss redan idag för att säkra upp att ni har snöröjare till ert förfogande när det väl behövs!