Övriga priser

Priser för övriga tjänster

Alla priser är angivna inklusive moms samt efter skattereduktionen. Läs mer om skattereduktion.
Priserna gäller för arbetstid vardagar kl 8-18.

Abonnemangskunder

Trädgårdstjänst

Gräsklippning

225 kr/timme (inkl skattereduktion)

200 kr/timme (inkl skattereduktion)

Snöskottning av tomten

300 kr/timme (inkl skattereduktion)

Snöskottning av tak
(som säkerhetsåtgärd arbetar alltid
2 snöröjare på tak)

450 kr/timme/person (inkl skattereduktion)

Fönsterputs

225 kr/timme (inkl skattereduktion) + inställelseavgift 425 kr/tillfälle

Festpersonal

255 kr/timme + OB-tillägg (inkl skattereduktion)

Bortkörning av trädgårdsavfall

enligt överenskommelse

Utan abonnemang

Engångsstädning

225 kr/timme (inkl skattereduktion) + inställelseavgift 475 kr/tillfälle

Trädgårdstjänst

250 kr/timme (inkl skattereduktion) + inställelseavgift 650 kr/tillfälle

Snöskottning av tomten

350 kr/timme (inkl skattereduktion)

Snöskottning av tak
(som säkerhetsåtgärd arbetar alltid
2 snöröjare på tak)

450 kr/timme/person (inkl skattereduktion)

Fönsterputs

250 kr/timme (inkl skattereduktion) + inställelseavgift 475 kr/tillfälle

Festpersonal

285 kr/timme + OB-tillägg (inkl skattereduktion)

Bortkörning av trägårdsavfall 
(endast i samband med trädgårdstjänst)
enligt överenskommelse