Garanti och försäkring

SäkerhetEnskede Hem & Trädgård ger 100 % Nöjd Kund Garanti

Om du inte är nöjd med någon del vi har städat, ring inom 24 timmar och vi kommer tillbaka och rengör det utan kostnad.
För våra kunders trygghet har vi en företagsförsäkring som täcker kostnaderna vid en eventuell olycka/otur under utförande av arbete.

Att ni ger oss nyckeln till ert hem ser vi som ett stort förtroende. Varje kunds nyckel får en nyckelbricka från Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) märkt med ett unikt ID-nummer som endast Polisen kan identifiera via SSF för att returnera nycklarna till vårt företag.

Vi vill att våra kunder ska vara nöjda med det arbete vi utför och vi välkomnar synpunkter som hjälper oss att öka kundernas belåtenhet. Skicka e-post till oss och berätta vad vi gör bra och vad vi kan förbättra så att vi kan behålla våra nöjda och lojala kunder.